Kommunstyrelsen 8 maj

Den 8 maj hölls årets fjärde sammanträde med kommunstyrelsen.

Under mötet diskuterades bland annat:

  • Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela 2023 års miljöstipendium till Ann-Charlotte Cronström från Gretas Gamlingar. Jämlikhetsstipendiet tilldelas Annika Norberg från Äldrekontakt. Båda stipendiater bedöms agera i enlighet med Sundbybergs stads vision och på så vis skapandet av ett mer hållbart samhälle.
  • Arbetet med att utveckla parkmiljön i Råsta-Örvallen i Ör genom gång- och cykelvägar, planteringar och aktivitetsytor kan nu sättas i gång. Detta då kommunstyrelsen har beslutat om planuppdrag som möjliggör dagvattendammar och en pumpstation för spillvatten i området.
  • Kommunstyrelsen har antagit en investeringsplan som syftar till att skapa förutsättningar för lokal förnybar energiproduktion, genomförandet av energieffektiviserande åtgärder och utbyggnation av laddinfrastruktur.
Senast uppdaterad 9 maj 2023