Fågelinfluensa konstaterad vid Råstasjön

Ett utbrott av fågelinfluensa har konstaterats vid Råstasjön i Solna. Döda fåglar har även hittats vid Lötsjön. Sundbybergs stad avråder människor och deras husdjur från att röra döda eller uppenbart sjuka fåglar. Staden kontrollerar parkområdet dagligen och tar vid behov bort fåglar.

Staden kontrollerar parkområdet dagligen och tar vid behov bort fåglar.

Se vidare information på Solnas hemsida Länk till annan webbplats.. Det finns ytterligare information på Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida: SVA. Länk till annan webbplats.

Vi kompletterar denna information så snart vi har möjlighet.

Senast uppdaterad 28 april 2023