Släckning av gatubelysning nattetid

Mellan 26 och 28 maj ska Vattenfall genomföra arbeten på natten i olika delar av Sundbyberg som innebär släckt gatubelysning. De inleds kl. 23.00 och avslutas 03.00.

Släckt gatubelysning under denna period har alltså en naturlig förklaring och kommer att pågå under en begränsad tid.

Senast uppdaterad 26 april 2023