Påverka vårt trygghetsarbete!

Just nu genomförs en undersökning om tryggheten i kommunen av polisen. Trygghetsmätningen ger deltagare en chans att berätta om sina upplevelser och påverka trygghetsarbetet framåt.

Undersökningen genomförs av polisen och Stockholms kommuner för att få en överblick av hur tryggheten upplevs i Sundbyberg och övriga regionen. Resultatet kommer att ligga till grund för hur vi tillsammans med polisen kommer att arbeta framöver.

Enkäten skickas ut till slumpvis utvalda medborgare i åldrarna 16–85 år. Datainsamlingen pågår mellan april-juni och resultatet kommer att redovisas under hösten 2023.

Varje persons uppfattning är viktig för oss och betyder mycket för vårt trygghetsskapande arbete. Är du en av de som fått enkäten hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är en möjlighet för dig att berätta om dina upplevelser och påverka vårt arbete framåt.

Läs mer om undersökningen här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 april 2023