Avstängning Hamngatan-Solna Strandväg

Den 12 april inleder Norrenergi arbeten i området.

I samband med fastighetsbolaget Fabeges projekt att utveckla ett kvarter i Solna, har Solna stad gett dem i uppdrag att förlänga gång- och cykelvägen längs Hamngatan fram till korsningen vid Solna Strandväg. Detta arbete öppnar även upp möjligheten för Norrenergi att förbättra sitt ledningsnät vid Solna strandväg och Hamngatan. Även Norrvatten samverkar i arbetet med att uppdatera infrastruktur på platsen och gör ett underhållsprojekt i dessa gator.

Det innebär att Hamngatan enkelriktas fram till hösten så att det endast går att köra mot Bällsta bro. Samtidigt stängs ut- och infarten från Solna Strandväg mot Hamngatan/Tritonvägen. Skyltar visar vilka alternativa vägar som gäller under tiden.

Läs mer om arbetena på Norrenergis webbplats Länk till annan webbplats..

Här kan du läsa mer om arbetet som Norrvatten genomför Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 11 april 2023