Illustration av tomt med växtlighet

Klipp häcken – för ökad trafiksäkerhet

Det är både fint och trevligt när det växer och frodas i trädgårdarna, men det kan bli för mycket av det goda. Hjälp till att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten genom att klippa ner skymmande växtlighet!

Du som fastighetsägare har ett ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten. Du ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Här har vi samlat tips och råd om hur du kan hålla nere skymmande växtlighet.

Senast uppdaterad 5 april 2023