Hur integrerar vi nyanlända i Sundbybergs skolor?

Att ta emot nyanlända elever och integrera dem i skolan är en utmaning. Sundbybergs stads skolor har en väl fungerande modell. Det röner intresse även utanför stadens gränser.

I veckan fick Globala enheten, enheten för modersmålsundervisning i Sundbybergs stads skolor, besök av en grupp från Vilnius, Litauen. Gruppen bestod av rektorer, samordnare och rådgivare. De var nyfikna på att se hur man framgångsrikt kan integrera nyanlända i skolan. Detta har blivit särskilt aktuellt i dessa tider då de har fått ta emot många nyanlända elever från Ukraina.

Vi pratade lite närmare med Mindaugas Briedis, rektor för en nybyggd gymnasieskola i Vilnius och Alina Kowalewska, rådgivare och samordnare på utbildningsförvaltningen i Vilnius stad.

Vad gjorde att ni sökte er till Sundbyberg och Sverige?

– Vi kom hit för att se hur ni har organiserat ert mottagande av nyanlända elever och hur de på bästa sätt kan integreras i skolan i det nya landet, säger Alina Kowalewska.

– Det är viktigt att våra rektorer förstår problematiken och är så bra insatta som möjligt när det gäller mottagande av nyanlända elever. Vi hoppas att detta besök kan ge oss bra exempel på hur vi kan organisera oss på ett klokt sätt.

"en mångfald av elever med olika språk, behov och förutsättningar"

Hur ser det ut hos er och vilka utmaningar har ni?

– Vi har sedan i höstas ett helt nybyggt gymnasium i Vilnius med stora ytor och all modern utrustning, säger Mindaugas Briedis, rektor på Pilate-gymnasiet. Men det handlar också om hur vi kan hantera nya utmaningar med bland annat nyanlända elever.

– Från och med nästa år påbörjar vi en nytt program för inkludering av alla elever, säger Mindaugas Briedis. Vi vill få exempel med oss hem för hur vi ska utbilda våra lärare att hantera en mångfald av elever med olika språk, behov och förutsättningar. Detta är en utmaning för oss.

Vad kan Sundbybergs modersmålsenhet berätta om när det gäller mottagande av nyanlända elever i skolan?

– Vi kan erbjuda bra exempel på hur vi jobbar med elever från andra länder, säger Karolina Musteikyte, modersmålslärare i litauiska.

Besökare från Litauen lyssnar till presentation av Sundbybergs modersmålsenhet.

– Vårt sätt att integrera nyanlända elever i den svenska skolan bygger på mycket erfarenhet från bland annat den stora vågen av nyanlända från Syrien 2015. Men även nu det senaste året då vi har tagit emot nyanlända barn från Ukraina.

Samsyn en viktig nyckel till framgång

Ildiko Nordgren, enhetschef på Sundbybergs Globala (modersmålsenheten), Mia Okamoto, biträdande chef och Karolina Musteikyte, modersmålslärare i litauiska berättar för besökarna hur de arbetar i samförstånd med alla skolor i staden.

– Vi gör en kartläggning och har samtal med nyanlända. De erbjuds modersmålsundervisning men också studiehandledning på sitt modersmål där respektive ämneslärare är ansvarig för innehåll, säger Ildiko Nordgren.

– I Sundbybergs stads skolor har vi samplanering innan uppstart med målsättning och sedan utvärdering. Vår samsyn inom organisationen är en viktig nyckel till framgång. Detta är hela skolans angelägenhet, säger Ildiko Nordgren.

Senast uppdaterad 30 mars 2023