Löpare under loppet två sjöar runt

Foto: Claes Johannesson

Söndag 19 mars går loppet Två sjöar runt av stapeln

Två sjöar runt har genomförts tredje söndagen i mars sedan 1965.

Två sjöar runt sträcker sig runt de två vackra fågelsjöarna Lötsjön i Sundbyberg och Råstasjön i Solna. Antingen springer löparna ett varv runt Lötsjön (2.2 km) eller ett (5,5 km), två (10,9 km) eller tre (16,2 km) varv runt båda sjöarna.

Senast uppdaterad 15 mars 2023