Sundbyberg har en ny stadsträdgårdsmästare

Håkan Blanck är ny stadsträdgårdsmästare i Sundbybergs stad sedan årsskiftet. Rollen har funnits tidigare i staden - nu innebär den ett helhetsansvar för att utveckla de gröna miljöerna i och kring staden.

Sundbyberg är Sveriges mest tätbefolkade kommun, och en av de mest expansiva. Det gör parker, träd och grönområden extra värdefulla, och deras betydelse kommer att öka med tiden. Det är angeläget att, trots byggtakt och en begränsad yta, visa ett stort fokus på det gröna i staden. Att återuppväcka stadsträdgårdsmästartiteln är en tydlig signal både gentemot medborgare och andra kommuner att Sundbyberg vill säkerställa och utveckla stadens gröna miljöer.

- En av mina viktigaste politiska prioriteringar är att vi ska värna, sköta och utveckla våra grönområden och naturreservat, säger Martin Solberg (MP), ordförande för stadsmiljö- och tekniska nämnden. Att staden nu utser en stadsträdgårdsmästare som kommer ha ett särskilt ansvar för just stadens grönska, grönytor och vår natur går helt i linje med denna prioritering, avslutar han.

Läs mer om stadens natur och parker här! Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 6 mars 2023