Förändringar inom äldreomsorgen

Under äldrenämndens sammanträde den 23 februari fattades beslut om att stänga Solskiftets äldreboende för en förbättrad helhet i äldreomsorgen.

Solskiftets nuvarande lokaler är inte anpassade utifrån verksamhetens behov och den omsorg vi vill kunna ge våra omsorgstagare. Det finns flera lediga platser på andra särskilda boenden i staden. Genom att stänga Solskiftet kan vi vara mer kostnadseffektiva och säkerställa en bättre och mer effektiv omsorg.

Med hänsyn till att det rör sig om äldre med omfattande vård och omsorgsbehov kommer processen och flytten hanteras tillsammans i samråd med anhöriga, medarbetare och omvårdnadsansvarig sjuksköterska med omsorgstagarnas hälsa och välmående i fokus.

Senast uppdaterad 27 februari 2023