Byte av gatubelysning till LED

Just nu pågår ett utbyte av gatubelysning till LED-armaturer längs vissa sträckor i Sundbyberg.

Nu i veckan (vecka 8) byttes de gamla armaturerna längs sträckan Järnvägsgatan, mellan Löfströms Allé och Ulvsundaleden till LED-armaturer. Nästa vecka byts det till LED-ljus på sträckan Ursviksvägen i Lilla Ursvik (mellan Enköpingsvägen och till ca 100 meter bortom Grahamsvägen).

Att byta till LED innebär en mycket stor förbättring i energieffektivisering och miljömässigt.

Senast uppdaterad 23 februari 2023