Medborgarundersökningen 2022

Den årliga medborgarundersökningen som genomförs av SCB visar att sundbybergare i regel nöjda med att bo och leva i Sundbyberg men upplever en otrygghet på kvällstid.

- Sundbergs stad arbetar sedan flera år tillbaka i nära samverkan tillsammans med polisen med trygghetsskapande åtgärder - för oss är trygghetsfrågorna prioriterade och i fokus i alla delar av stadens verksamheter. För oss är det viktigt att fortsätta arbeta aktivt och förebyggande för att Sundbybergs ska vara en trygg stad att bo och leva i. säger Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande (s).

Sundbybergs stad har bland annat arbetat med fokus på aktiviteter för ungdomar i form av öppna fritidsgårdar, kvällsfotboll, trygghetsvandringar och satsningar för att motverka våld i nära relationer.

Förutom trygghetsfrågorna får Sundbyberg höga betyg. Och medborgarna är särskilt nöjda med:

  • Bra utbud av caféer och restauranger i kommunen, 93.2 procent (89.5%)
  • Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, 93.5 procent (88.4%)
  • Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen, 42.5procent (36.0%)
  • Bra utbud av ställen (t.ex. träffpunkter) för äldre att träffas på i kommunen, 74.1 procent (67.6%)
  • Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, 86.2 procent (81.4%)

* Förra årets siffror inom parentes.

Tack till alla som svarat på enkäten!

Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning skickades under hösten ut till 1200 stycken slumpvis utvalda kommuninvånare. 411 stycken svarade och betygssatte staden på 14 områden.  Stort tack till dig som svarat på medborgarundersökningen! Den utgör en viktig del i stadens arbete med vidareutveckling och kvalitet.

Läs mer om undersökningen: SCB:s medborgarundersökning - Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 februari 2023