Kommunstyrelsen 6 februari 2023

Den 6 februari hölls årets första sammanträde med kommunstyrelsen. Under mötet diskuterades bland annat:

  • I enlighet med policyn för hållbart resande (2016) ska Sundbyberg Stad sträva efter en hållbar stad med hållbart resande där behovet av bil och transporter minskar. För att öka omsättningen av parkering och underlätta angöring har Stadsmiljö- och tekniska nämnden berett förslag till nya parkeringsavgifter. Läs ärendet här Länk till annan webbplats.. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet den 20 februari.

Alla handlingar för sammanträdet hittar ni här: Månadens sammanträden - Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 februari 2023