Karta med markering vid Gröna Stugan

Klicka på bilden för att göra den större.

Trafikvakt på Ursviksvägen

Arbetena med breddningen av cykel- och gångväg vid Lötsjön pågår. Samtidigt tas en sänka som samlar vatten bort vid Gröna Stugan. Nu införs enfilig motortrafik vid arbetsområdet som regleras av flaggvakt, då en dagvattenbrunn måste flyttas.

Flaggvakterna arbetar så länge det är siktljus. När det är mörkt används en automatisk skyttelsignal för att reglera trafiken. Så snart arbetena är färdiga återgår trafiken till normalläge med en fil i vardera riktning.

Arbetena beräknas vara klara vecka 9.

Senast uppdaterad 8 februari 2023