Karta över omledning gångtrafik

Klicka på bilden för att göra den större.

Släckt belysning i del av centrala Sundbyberg

Belysningen vid gångvägen som löper genom kvarteret Kabeln (Vasagatans förlängning) kommer tas ur drift på grund av reparationsarbeten.

Under dygnets mörka timmar hänvisas därför gående till
Löfströms allè. Arbetena beräknas vara klara under februari månad.

Grundorsaken är att en belysningstolpe fått en påkörningsskada. Elsäkerheten kan då inte garanteras om anläggningen fortsätter att vara påslagen.

Staden för en dialog med fastighetsägaren om behovet av att de reparerar felet omgående.

Senast uppdaterad 27 januari 2023