Sundbybergs stads budget 2023

Den 14 december 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2023.

I budgeten framgår att arbetet med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska stärkas och att uppdragen ska leda till jämlika uppväxt- och levnadsvillkor genom hela livet med möjligheter till självförsörjning. Arbetet med en ren, trygg och klimatanpassad stad prioriteras.

Här hittar ni budgeten.

Senast uppdaterad 13 januari 2023