Rektor tagen ur tjänst

Sundbybergs stad nåddes fredag 30 december av uppgifter om att en rektor på Ängskolan (årskurs 7-9) pekats ut för ett sexuellt närmande av en minderårig på nätet.

En sajt publicerade då en text, inklusive en konversation mellan rektorn och en fiktiv person, en ung flicka, samt ett videoklipp där företrädare för sajten konfronterar rektorn. Nyheten har fått spridning och staden får många frågor från både media och privatpersoner.

Staden ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit. För oss är elevernas trygghet och säkerhet det absolut viktigaste i skolmiljön och staden agerar nu på flera sätt. Rektorn togs omgående ur tjänst och staden har genomfört en intern utredning. Rektorns anställning i staden är avslutad.

Vårdnadshavare och lärare i skolan har fått information om händelsen och skolans elevhälsoteam har aktiverats för att kunna bemöta oro och svara på frågor från ungdomar. Arbetet för att säkerställa trygghet för alla elever på våra skolor kommer att fortsätta.

Denna nyhetssida uppdateras kontinuerligt.

Senast uppdaterad 23 januari 2023