Utmärkelse till Sundbybergs stads förskolor

Sundbybergs förskolor har som en av sex skolhuvudmän i Sverige tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan!

Utmärkelsen går till Sundbybergs Kvasarlabb med förskolan i spetsen – förskolan som lockar skolor och lärarutbildning till studiebesök.

Innovativ pedagogisk utveckling pågår i hela landet och nu är Sundbybergs stads förskolor en av sex skolhuvudmän som får utmärkelsen Guldtrappan.

– Digital kompetens hos barn och elever bygger vi systematiskt, likvärdigt och med innovativ pedagogik - med den nationella strategin för digitalisering i förskolan/skolan som bas, säger Marie Lindvall Wahlberg, verksamhetschef förskola i Sundbybergs stad.
Vi har jobbat hårt för att alla barn i våra förskolor ska få utforska, uppleva och lära sig om digitalisering, robotik och att skapa med IT.

Den nationella strategin för digitalisering ligger till grund för lokala strategier och utvecklingsplaner. Väl utbyggd infrastruktur och samverkan med IT-avdelning är också en självskriven förutsättning.

Alla de sex huvudmännen har fått erfara spännande nya tankar och modeller. Dessa kommer att delas i en kommande webbinarieserie under våren. Höjdpunkten för detta erfarenhetsutbyte blir prisceremonin för Guldtrappan 2022 vid Framtidens lärande Väst i Karlstad och Karlstad universitet den 13-14 juni 2023.

Guldtrappan vilken delas ut sedan 2015, är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen utdelas årligen till nominerade skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling.

Läs mer om utmärkelsen Guldtrappan och juryns motiveringar här Länk till annan webbplats.

Guldtrappans egen webbplats finns här Länk till annan webbplats.

Läs mer om Kvasar Makerspace i Sundbybergs stad här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 december 2022