Vad händer med planprogrammet för Råsta-Örvallen?

Under sommaren var planprogrammet för Råsta-Örvallen ute på samråd. Två möten hölls där deltagare kunde ställa frågor kring programförslaget. Många intresserade deltog i mötena samt skickade in yttranden på förslaget. Bland annat många representanter för Sundbybergs idrottsföreningar samt boende i området. Men vad händer nu?

Ca 70 yttranden kom in till staden i samband med samrådet. Dessa ska nu tas om hand och svaras på. Efter det kommer programmet att justeras innan det går upp för godkännande till kommunstyrelsen. Detta kommer att ske under våren 2023.

Efter planprogrammet har godkänts påbörjas arbetet med detaljplaner, där det finns ytterligare möjligheter att påverka.

Senast uppdaterad 13 december 2022