Nyttoparkering - nya funktioner

Företag som har verksamhet inom Sundbybergs stad har möjlighet att ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Från den 30 november 2022 har ett antal nya funktioner lagts till.

Tillståndet gäller för dig som i ditt yrke eller under tjänsteutövning använder dig av personbil eller lätt lastbil. Det gäller även för dig som utför speciella servicefunktioner, till exempel hemtjänst.

Här kan du läsa mer och ta del av frågor & svar.

Senast uppdaterad 30 november 2022