Julpynt på Sundbybergs torg.

Stämningsbild från tidigare säsong.

Julstämning i staden

Nu har julgranarna kommit på plats för att sprida julstämning runt om i Sundbyberg. Dessutom är det dags att tända julbelysningen.

Granar från Igelbäckens naturreservat

Granarna står vid Rissne centrum, Storskogstorget, Strandtorget vid Bällstaviken samt i Aktivitetsparken i Ursvik.

Om du tycker att de ser lite mer naturliga ut än vanligt beror det på att de är lokala och kommer från Igelbäckens naturreservat. I reservatet tar vi under året ner en hel del gran, eftersom granarna annars skulle konkurrera ut skyddsvärda arter. Skogen blir samtidigt ljusare, mer varierad och lättare att röra sig i.

Årets julgranar i Sundbyberg är alltså resultatet av en insats både för naturvården och friluftslivet! Dessutom begränsar vi utsläppen från långa transporter.

Juleljus

Dessutom är det dags att tända jul-och effektbelysningen i centrala Sundbyberg. Den tänds återkommande varje år i samband med julhelgerna. Tanken är att skapa stämning och upplevelser samt att staden ska kännas omhändertagen. Och det skapar samtidigt en trygghetskänsla.

Belysningen är av typen LED-teknik som innebär en låg energiförbrukning.

Med hänsyn till energibesparing har sektorn för samhällsbyggnad beslutat att begränsa tiden som jul- och effektbelysningen i centrala Sundbyberg är tänd under säsongen 2022/2023.

Belysningen kommer att tändas inför sista helgen i november och släckas trettondagen. Och den kommer endast att lysa under tiden den ordinarie gatubelysningen lyser.

Åtgärden medför en besparing på cirka 50% - det får ses som en symbolisk åtgärd då energiförbrukningen för jul- och effektbelysningen är försumbar i jämförelse med den totala förbrukningen för stadens belysningsanläggningar.

Senast uppdaterad 28 november 2022