Följ kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 november. Du kan följa sammanträdet via webben.

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 24 oktober 2022 Länk till annan webbplats.

Följ webbsändningen

Ledamöterna är på plats i stadshuset

Kommunfullmäktige har sitt sammanträde i stadshuset.

I vissa fall kan ledamöter även fortsatt delta på distans, enligt fullmäktiges arbetsordning. Det är kommunfullmäktiges ordförande som beslutar om en ledamot har giltiga skäl för att delta på distans, efter samråd med övriga i presidiet. 

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen.

Interpellationer besvaras mellan klockan 17.00 och 18.00. Sammanträdet startar klockan 18.00.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga som ställs enligt en särskild ordning, från en förtroendevald till en person med politiskt ansvar för ett visst område.

Senast uppdaterad 24 november 2022