Kraftigt snöfall i Stockholm

SMHI har den 20 november klockan 10:40 utfärdat en orange vädervarning i Stockholm med anledning av kraftigt snöfall. Vädervarningen gäller i nuläget från söndag den 20 november klockan 18.00 till måndag 21 november klockan 23.00.

Snöfallet kan bland annat medföra risk för:

  • Vädersituationen kan bli mycket besvärlig, men med stora lokala skillnader. Det kan medföra stora problem för vägtrafik och andra kommunikationer
  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Åk inte ut på vägarna om det inte är nödvändigt och följ regler för parkering för att plogning ska kunna genomföras.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.
  • Den som har möjlighet att arbeta hemifrån rekommenderas att göra det.

Här kan du läsa mer om stadens snöröjning och se svar på de vanligaste frågorna.

Stora mängder snö kan innebära en risk att sophämtningen blir försenad eller uteblir någon dag. Om dina kärl inte blir tömda på planerad dag - låt de stå kvar framme så kommer sopbilen och hämtar dina sopor så snart möjlighet finns. Här hittar du mer information Länk till annan webbplats..

Länktips

Väg- och tågtrafik: www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: www.sl.se Länk till annan webbplats.

SMHI: www.smhi.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 november 2022