Lägre elförbrukning för kultur- och fritidsverksamheter

Rysslands invasion av Ukraina har en stor påverkan på energimarknaderna vilket leder höga elpriser. Alla behöver tänka på och se över sin energianvändning.

I närtid kommer åtgärder att göras i alla kultur- och fritidsverksamheter. Till exempel se över belysning och temperaturerna i verksamheterna. Lokaler och anläggningar kommer att släckas under nattetid när de inte används. I simhallen är endast torrbastun öppen på båda avdelningarna och våtbastu stängd.

Den största elförbrukningen sker i idrottens lokaler och anläggningar. Under vintern 2022/2023 kommer endast två av stadens anläggningar för vinterfotboll med belysning att vara öppna, Sundbybergs IP och Örvallen. Vilket leder till att vissa lag kommer att behöva byta anläggning. Staden har dialog med berörda föreningar löpande.

Tidigare år har två utomhusytor för skridskoåkning erbjudits i Sundbyberg, en på Sundbybergs IP och en vid Rissne torg. Isbanan i Rissne består av syntetisk is (plast-is) vilket kräver mindre energi. Kultur- och fritidsnämnden har därför tagit beslut att endast isbanan i Rissne kommer vara öppen vintern 2022/2023.

Ytterligare beslut kring energibesparande åtgärder kan komma under hösten och vintern.

Senast uppdaterad 17 november 2022