Arbete vid Gröna stugan

Under vecka 44 inleds arbetet att få bort sänkan på Ursviksvägen, vid Gröna stugan. I dagsläget samlas en stor mängd vatten där vid regn.

Kantstenarna höjs för att bli av med vattenansamlingen strax efter busshållsplatsen.

Arbetet kommer att pågå ca 4 veckor och kommer ha en del påverkan för gående och cyklister.

Senast uppdaterad 28 oktober 2022