Trafiksäkerhetsåtgärder på Enköpingsvägen

Staden genomför trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningarna längs Enköpingsvägen. Vägen är högt trafikerad och hastigheten hålls i många fall inte av motorburna trafikanter.

Arbetet inleds onsdag 26 oktober och kommer att innebära inskränkningar i trafiken.

Läs mer om vad som kommer att ske här.

Senast uppdaterad 27 oktober 2022