Ny kommunstyrelse i Sundbyberg

Drygt en månad efter valet står det klart att Sundbyberg har ett nytt styre. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet samlar tillsammans 34 av 61 mandat i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen består av:
Peter Schilling (S), ordförande
Ayla Eftekhari (S)
Erik Gutiérrez-Aranda (S)
Axel Conradi (M), andre vice ordförande
Josefine Mittermaier (M)
Moisés Ubeira(V), förste vice ordförande
Towe Bengtsson (V)
Richard Torsslow (SD)
Johan Storåkers (L)
Stefan Bergström (C)
Tom Wadegård (C)
Martin Solberg (MP)
Paulos Abraha (KD)

Ersättare:
Anette Pettersson (S)
Patrik Tengberg (S)
Esma Yagci (S)
Ritva Runestad (M)
Jan Bojling (M)
Jesper Wiklund (V)
Malin Fröjmark (V)
Michael Fondelius (SD)
Anna-Lena Hammarin (L)
Antina-Maria Hessel (C)
Emelie Tillegård (MP)
Anton Fendert (MP)
Jens Manell (KD)

Den nya kommunstyrelsen tillträdde direkt efter kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober. Då valde också fullmäktige nytt presidium. Ny ordförande i kommunfullmäktige är Helena Markstedt (S). Förste vice ordförande Veronica Kallander (V) och andre vice ordförande Jan Bojling (M).

Senast uppdaterad 18 oktober 2022