Mätningar av biltrafik i staden

Under veckorna 41 till 45 kommer biltrafiken mätas på olika platser i staden. Syftet är att få ett bättre underlag till den framtida trafikplaneringen.

Mätningarna inleds måndag 10 oktober och gör uppehåll under höstlovet vecka 44 (då trafikvolymen vanligtvis minskar), innan de avslutas i början av november. Mätpunkterna flyttas runt under 5 veckors tid.

Hur går mätningarna till?

Mätningarna sker med svarta gummislangar som spikas fast i vägbanan. Två stycken placeras ut med lite avstånd mellan. Slangarna är ihåliga och när en bil passerar över ändras lufttrycket i dem, vilket registreras av en sensor.

När bilen passerar över den andra slangen registreras hur lång tid det tagit från att den kört över den första - på så sätt kan även hastigheten räknas ut, eftersom avståndet mellan slangarna är bestämt. Så det är alltså inte bara antalet bilar som mäts, utan även vilken hastighet de håller. Även fordonstyp kan definieras.

Långt ifrån alla gator mäts, endast det som kallas huvudnätet. Här hittar du mätpunkterna i en karta Pdf, 770.8 kB..

Mätningarna genomförs av företaget Trafikia.

Har slangen eller slangarna gått av?

Det händer ibland. Vi uppskattar i så fall er hjälp att rapportera in det så att mätningarna blir så korrekta som möjligt.

Kontakta gärna Servicecenter och berätta!

E-post: servicecenter@sundbyberg.se

Telefon: 08-706 65 00

Telefontid kl 9–11 och 13–15.

Senast uppdaterad 6 oktober 2022