Vattenkonsten på Storskogstorget avstängd

Under sommaren 2022 har vattenanläggningen varit avstängd på grund av att bassängernas mosaikbeläggning varit trasig. En mindre lagning har inte varit lämplig, och därför har bassängerna tyvärr stått tomma denna säsong.

Storskogstorget är en av Sundbybergs gröna pärlor. Torget bjuder på bland annat stora träd, uppskattade säsongsplanteringar, vackra sittplatser, konstverk och en vattenanläggning med två bassänger. Torget rustades upp 2017. Stor hänsyn togs till platsens utformning från 1950-talet, och vattenanläggningens ursprungliga form bevarades.

Stadsmiljöavdelningen förbereder en reparation av mosaiken inför nästa säsong, 2023. När anläggningen åter är i bruk kommer den att bidra till både skönhet, rofylldhet och lekfullhet i en av Sundbybergs gröna pärlor.

Här kan du läsa mer om stadens gröna pärlor.

Senast uppdaterad 28 september 2022