Banner för kampanjen med två flickor i ett kök.

Beredskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

Den genomförs alltid vecka 39 och i år puffar svenska kommuner och myndigheter för detta mellan 26 september till 2 oktober. Årets tema är mat.

På Sundbybergs bibliotek, i både Signalfabriken och i Hallonbergen, kan ni nu se en liten utställning kring beredskap och hitta material och böcker för vidare läsning.

Mycket information kring beredskap kan ni också hitta på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 september 2022