Invigning av ny resursskola - Igelbäckskolan

Sundbybergs stad och sektorn för lärande och bildning har invigt en ny skola, Igelbäckskolan, som är en resursskola för elever i årskurs 4–9.

Henrik Persson (L), ordförande i grundskole-och gymnasienämnden invigde skolan under festliga omständigheter med personal, barn och en rad inbjudna gäster.

Efter klippning av band och ytterligare tal och gratulationer till skolan fortsatte invigningsfesten inne i skolans lokaler på Eddagård, i Rissne.

Sundbybergs resursskola - Igelbäckskolan - är en grundskola för elever i årskurs 4-9, som är i behov av särskilda stödåtgärder. Resursskolan följer grundskolans kursplan, har hög personaltäthet och små undervisningsgrupper där varje elev möts utifrån sina individuella förutsättningar och behov.

Senast uppdaterad 16 september 2022