Stadens äldrelotsar finns till för dig som är 65 år och äldre

Äldrelots är en ny funktion i Sundbybergs stad. Genom äldrelotsarna vill staden bidra till en tryggare och enklare vardag för äldre. Målet är att minska oro och ofrivillig ensamhet för dig som bor här.

Äldrelotsarna kan hjälpa dig när du inte vet vart du ska vända dig och behöver hjälp att komma vidare. Tjänsten är kostnadsfri för dig som är 65 år och bor i Sundbyberg och dina anhöriga. Du kan få hjälp och stöd via telefon eller vid ett bokat hembesök.

Det här kan äldrelotsarna hjälpa till med:

  • förebygga oro
  • arbeta uppsökande
  • ge information om stadens stöd och service för äldre
  • hänvisa vidare till rätt instans.

Du som fyller 80 i år har fått brev från äldrelotsarna

Just nu hör vi av oss till dig som fyller 8o år under 2022. Du erbjuds ett hembesök eller en telefonkontakt av en äldrelots. Det gäller dig som inte redan har insatser från äldreomsorgen i Sundbybergs stad.

Om du vill kontakta stadens äldrelotsar hittar du kontaktuppgifter här: www.sundbyberg.se/aldrelots

Äldrelotsarna Annika Malmqvist och Per Åhs

Äldrelotsarna Annika Malmqvist och Per Åhs

Senast uppdaterad 8 september 2022