Sundbybergs stad överklagar till Förvaltningsrätten

Sundbybergs stad överklagar länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm då det inte är i enlighet med det ställningstagande som kommunfullmäktige fattade 2020 gällande föreslagna skyddsbestämmelser för Marabouparken.

Parken utgör en grön oas mitt i Sundbybergs stadskärna och är en viktig del av Sundbybergs identitet. Staden vill bevara och vårda parken och säkerställa att byggnadsminnet inte ligger i konflikt med de mindre justeringar som kan komma att vara nödvändiga för att genomföra på grund av:

  • Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan (Åtgärder som bedöms innebära en mycket liten påverkan på Marabouparkens estetik och kulturhistoriska värde.)
  • Framtidssäkring av stadskärnan som är nödvändig med anledning av pågående och kommande klimatförändringar.

Sundbybergs stad ser värdet i parkens slutenhet - men ser att det är av stor vikt att tillgängliggöra Marabouparken ytterligare för sundbybergarna i framtiden. Passager mellan parken och de öppnare platserna vid å-promenaden bör kunna anordnas med respekt och hänsyn för parkens kulturhistoriska värden och användande. I samband med sitt ställningstagande 2020 förslog kommunfullmäktige en rad tillägg till bestämmelserna med hänsyn till parkens kulturhistoriska värde och med hänsyn till parkens koppling med omgivningen och dess anpassningar. Kommunfullmäktiges ställningstagande innebär att staden på sikt önskar återställa till sin ursprungliga utformning med den demokratiskt tillgängliga grundtanken vilket exempelvis innefattar ytterligare en entré mot Löfströms allé. Dessa förändringar ska inte påtagligt påverka parkens inre karaktär.

- För oss är det viktigt att värna Marabouparken och parkens kulturhistoriska värde. Samtidigt som vi vill tillgängliggöra parken för fler Sundbybergare i framtiden och anpassa parken till kommande klimatförändringar och utvecklingen av Sundbybergs nya stadskärna, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi utvecklar vår stad med stor respekt för dess historia. Det är också viktigt att möjliggöra tillgänglighet till våra fina miljöer på ett respektfullt sätt som förvaltar vårt historiska arv, säger Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd.

- Vi är brett eniga inom Sundbybergspolitiken att Marabouparken fortsatt ska vara en grön park av kulturhistoriskt värde. Parkens slutenhet mot Bällstaån måste dock brytas och stadens övriga utveckling säkras. Länsstyrelsens beslut hotar nedgrävningen av Järnvägen och måste därför upphävas, säger Axel Conradi (M), oppositionsråd.

Byggnadsminnesförklaringen i sitt nuvarande format hindrar genomförandet av Sundbybergs nya stadskärna – ett projekt som är samhällsviktigt och allmänt intresse, inte bara för Sundbybergs stad, utan för hela regionen och Sverige.

Här kan du hitta hela dokumentet. Länk till annan webbplats. 

Senast uppdaterad 1 september 2022