Bällsta bro - förbättrad framkomlighet i trafiken

Bällsta bro har invigts med en förbättrad trafikmiljö för alla trafikanter.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad tillsammans med Stefan Bergström (C), stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande i Sundbybergs stad, invigde den upprustade trafikmiljön på Bällsta bro.

Bällsta bro utgör en viktig länk mellan Sundbyberg och Stockholm och är en del i ett regionalt cykelstråk i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister och gångtrafikanter har Sundbybergs stad och Stockholms stad tillsammans byggt cykelbanor och bredare gångbanor på bron. Även gatubelysningen har förbättrats.

Senast uppdaterad 1 september 2022