Enköpingsvägens sträckning

Trafiksäkerhetsåtgärder längs Enköpingsvägen

Nu målas filer om på vissa sträckor på Enköpingsvägen. Det gör vi för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Men även för att få ner hastigheten på en olycksdrabbad vägsträcka.

- Att göra om Enköpingsvägen har varit en viktig prioritering för politiken för att minska buller och utsläpp samt öka trafiksäkerheten. Dessutom kommer vi på kort sikt att förbättra framkomligheten för dagens busstrafik, säger Stefan Bergström (C), ordförande stadsmiljö- och miljönämnden..
- På lång sikt kommer busskörfält på Enköpingsvägen att ge goda förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik i samband med omgestaltning av Enköpingsvägen, avslutar han.

I samband med dessa åtgärder genomför staden även andra trafiksäkerhetsåtgärder. Fokus ligger bland annat på påfarten vid trafikplats Brotorp. Läs mer här.

Senast uppdaterad 22 augusti 2022