Bostadstillägg för pensionärer och minimibelopp höjs

Från och med augusti höjs bostadstillägget till pensionärer, enligt ett beslut i riksdagen i juni. Samtidigt höjs även minimibeloppet, som påverkar vilka avgifter staden tar ut för insatser enligt Socialtjänstlagen.

Beslutet påverkar framförallt dig som har en inkomstprövad avgift för till exempel hemtjänst. Inkomstprövning betyder att du har ansökt om en lägre avgift än maxtaxa för dina insatser på grund av låg inkomst och/eller hög hyra.

Alla avgifter påverkas inte. Det gäller till exempel om du redan betalar maxtaxa och har en hög månadsinkomst.

Om din avgift påverkas kommer du att få ett nytt avgiftsbeslut i slutet av augusti.

Första gången det kan vara skillnad på fakturan är på den faktura som kommer i september, eftersom den avser avgiften för augusti.

Vad är minimibelopp?

I de beräkningar vi gör ingår ett så kallat minimibelopp, som är pengar du ska ha kvar i plånboken för att täcka personliga behov. Minimibeloppet räknas fram av Konsumentverket. I minimibeloppet ingår kostnaden för livsmedel, hushållsel, hemförsäkring, hygienartiklar, läkemedel med mera.

Har du frågor om din avgift?

Kontakta någon av stadens avgiftshandläggare via växeln: 08-706 80 00

Senast uppdaterad 18 augusti 2022