Ny information kring samrådsmötet för Råsta-Örvallen

Tisdag den 16 augusti är det dags för det andra samrådsmötet för Råsta-Örvallen. Observera att mötesformen har ändrats. Samrådsmötet kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams och man kan delta via dator eller telefon.

Mötesformen har ändrats för att vi ska kunna garantera säkerheten för tjänstepersoner och deltagare.

Mötet hålls den 16 augusti kl. 18.00- 20.00 via Microsoft Teams. På mötet medverkar politiker och tjänstepersoner. Anmäl dig via mejl till kommunstyrelsen@sundbyberg.se. Ange mejladress eller telefonnummer. Här kan ni läsa mer om samrådet.

Under mötet kommer vi att hålla en kortare presentation av planprogrammet och sedan ge möjlighet för deltagande att ställa frågor till tjänstepersoner och politiker.

Programsamrådet är en tidig del i processen och planförslaget kommer att gå igenom fler steg innan det vinner laga kraft och utveckling sker i området. Vi påminner om att vi tar emot och utvärderar alla skriftliga synpunkter som inkommit i tid. Era synpunkter är viktiga för oss.

Senast uppdaterad 12 augusti 2022