Parkerade bilar

Parkering - dynamiska servicetider under vinterhalvåret

Vi försöker hela tiden förbättra möjligheten att använda gaturummet mer effektivt. I mitten av augusti inleds omskyltning inför ändrade parkeringsregler gällande servicetider under vinterhalvåret.

Under 2021 togs ett politiskt beslut om att samhällsbyggnads-och serviceförvaltningen skulle se över möjligheten för införande av dynamiska servicetider. Syftet var att skapa ett flexibelt gaturum med en effektivare markanvändning.

Från den 1 november kommer servicetider som är gällande kl. 8-16 att justeras till förmiddagar kl 8-12 respektive eftermiddagar kl. 12-15 på det sträckor som det är möjligt. Detta kommer att påverka Brotorp, centrala Sundbyberg, Lilla Alby, Lilla Ursvik, Storskogen och Stora Ursvik positivt.

På övriga sträckor där det inte är möjligt att förlägga städtiden till för- eller eftermiddag förkortas den till kl. 8-15.

Vissa gator har högre behov av tillgänglighet och framkomlighet och kommer därmed inte att regleras om. Detta gäller bland annat för bussgator.

Här hittar du frågor & svar om ändringarna.

Senast uppdaterad 9 augusti 2022