Ekbarkborre

Foto: Dan Andersson

Bredbandad ekbarkbock funnen i Sundbyberg

En idag sällsynt och rödlistad art är förhoppningsvis på väg tillbaka.

Naturvårdsverket konstaterade 2005 att den bredbandade ekbarkbocken var på kraftig tillbakagång i Sverige och akut hotad. Ett åtgärdsprogram beslutades för att rädda denna viktiga art och dess bidrag till den biologiska mångfalden.

Den bredbandade ekbarkbocken har haft en ganska vid utbredning i sydöstra Sverige, men i dagsläget har den blivit mycket sällsynt. Vid åtgärdsprogrammets inledning fanns den bara på Djurgården och på några platser i västra Stockholm.

I juni 2022 tog Länsstyrelsen i Stockholm kontakt med Sundbybergs stads naturvårdare Dan Andersson. De frågade om staden kunde vara med i ett projekt för att undersöka förekomsten av den bredbandade ekbarkbocken. Fällor placerades därefter ut i ekbestånden i Rissne och vid Ekbacken. Och till allas stora glädje hittades den välmaskerade sexfotingen! (Teckningen imiterar getingens för att hålla fiender borta)

Här kan du läsa Dan Anderssons rapport och ta del av fördjupande information Pdf, 46.2 kB.. Det hela är en positiv nyhet för utvecklingen av den biologiska mångfalden i Sverige och i Sundbyberg!

Läs mer om den bredbandade ekbarkbocken här: Wikipedia Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 26 juli 2022