Trafiksäkerhetsåtgärder längs Enköpingsvägen

Nu målas filer om på vissa sträckor på Enköpingsvägen. Det gör vi för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Men även för att få ner hastigheten på en olycksdrabbad vägsträcka.

I samband med dessa åtgärder genomför vi även andra trafiksäkerhetsåtgärder. Fokus ligger bland annat på påfarten vid trafikplats Brotorp. Läs mer här.

Senast uppdaterad 12 juli 2022