Seniorkollo ställs in på grund av smittspridning

Sundbybergs stad har beslutat att ställa in den andra perioden av seniorkollo på Sätra brunn på grund av risken för smittspridning av covid-19. Kollot var planerat att starta den 4 juli.

Seniorkollo period 1, som startade 27 juni, har avbrutits i förtid på grund av smittspridning bland deltagarna.

Det var på torsdagen som en deltagare på seniorkollo kände sig sjuk och gjorde då ett så kallat snabbtest, som var positivt. Kort därefter insjuknade ytterligare en deltagare, varpå man testade alla deltagare och upptäckte ytterligare smitta. Därför fattades beslut om att avbryta kollo, vilket skedde under fredagen den 1 juli. Då fattades även beslut om att ställa in kommande kolloperiod.

De kollodeltagare som har konstaterad smitta har hittills haft lindriga symtom eller inga symtom alls.

Inför årets seniorkollo har staden följt de rekommendationer som gäller för övriga samhället och ledarna har hållit så många aktiviteter som möjligt utomhus.

Eftersom vi nu ser en ökad smittspridning i samhället ställs seniorkollo in som en försiktighetsåtgärd, eftersom det riktar sig till personer i riskgrupp som kan få allvarliga symtom av covid-19.

Senast uppdaterad 2 juli 2022