Mer grönska och mindre trafik

Den 28 juni öppnar vårt nya sommartorg på nedre delen av Starrbäcksgatan.

Vi gör detta för att förvandla gatan till en mer grön och attraktiv miljö. Gatorna intill blir enkelriktade och frigör yta för umgänge och rekreation.
Vi hoppas bland annat att detta ska leda till mindre
genomfartstrafik, lägre hastigheter och en grönare och
trafiksäkrare stadsmiljö.

Gatubild med bänkar och blommor.
Senast uppdaterad 28 juni 2022