Skiss som visar målning på marken.

Skiss som visar hur markmålningen ska se ut.

Strandpromenaden - ny utformning för att minska snabb cykling

Efter flera år med synpunkter på konflikter mellan gående och cyklande, har staden valt att genomföra en del åtgärder. Syftet är att få ned hastigheten på cyklister samt välja Hamngatan istället för strandpromenaden.

Staden vill inte förbjuda cyklister på sträckan utan vill istället jobba med åtgärder som målning och möblering för att få till en bättre plats. Eftersom det inte finns ytor för ombyggnation har vi valt detta sätt i samarbete med ett företag som jobbar med beteenden.

Staden mäter hastigheter på cyklister på strandpromenaden via slangmätningar före och efter genomförandet för att utvärdera insatsen.

Insatsen syftar även till att försöka få cyklister som kommer från Solna att svänga upp till Hamngatan. Detta via mer traditionell målning.

Arbetet beräknas vara klart under juni månad.

Senast uppdaterad 22 juni 2022