Medarbetare från Solbacken och sektorn för välfärd och omsorg med ett inramat certifikat i mitten

Solbackens dagverksamhet är nu Silviahemscertifierade

För att en verksamhet ska få certifieringen ska alla medarbetare ha fått en grundutbildning i demenskunskap, arbetsledare utbildats i teamarbete och två medarbetare ha fått reflektionsledarutbildning.

Certifikatet delades ut av utbildaren Eva Jönsson från Silviahemmet den 20 juni. Vid certifieringen deltog även Solbackens gäster och representanter från sektorn för välfärd och omsorg.

– Vi är väldigt stolta över certifieringen som ger oss alla samma kunskapsgrund att stå på, säger Nadja Karademir, biträdande enhetschef

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om demenssjukdomar

Under utbildningen har medarbetarna fått lära sig mer ingående om demenssjukdomar, deras olika stadier, hur man bemöter personer med demenssjukdomar och olika sätt att jobba på. De har också fått ta del av den senaste forskningen och tips på var man kan hämta mer kunskap.

– Utbildningen har gett oss fler verktyg vi kan använda i vårt arbete. Vårt mål är att varje dag ska ha en guldkant för varje gäst. Här ser vi personen framför sjukdomen. Vi arbetar personcentrerat och använder oss av de fyra hörnstenarna enligt Silviafilosofin, säger Nadja Karademir.

Om Solbackens dagverksamhet

Solbackens dagverksamhet är ett sammanhang anpassat för den som en har mild till måttlig demenssjukdom. Solbacken finns till för att skapa bättre livskvalitet, bevara funktionsförmågor och ge deltagarna möjlighet att bo kvar hemma längre, samtidigt som anhöriga får avlastning. För att få delta i verksamheten på Solbacken behöver man ett biståndsbeslut.

Mer om Silviahemmet och certifieringen

Stiftelsen Silviahemmet startades efter ett initiativ från Drottning Silvia för över 25 år sedan.

Läs mer om Silviahemmet och kunskapscertifieringen. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 juni 2022