Lupiner

Försök med utökad insamling av invasiva växter

Invasiva växter är främmande växtsorter som påverkar våra ekosystem och hälsan hos människor och djur. De hotar den biologiska mångfalden och kan orsaka stora ekonomiska skador. Det är mycket viktigt att de hanteras på rätt sätt för att förhindra spridning.

Under 2022 testar det kommunala avfallsbolaget SÖRAB en utökad mottagning av dessa växter.

Invasiva växter ska absolut inte läggas i soppåsen, på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall. Växterna ska vara jordfria och läggas i väl förslutna sopsäckar innan de lämnas i separata containrar på SÖRAB:s anläggningar Hagby Länk till annan webbplats., Smedby Länk till annan webbplats., Görväln Länk till annan webbplats. eller Södergarn Länk till annan webbplats..

Läs mer om insamlingen av invasiva växter på SÖRAB:s webb: www.sorab.se Länk till annan webbplats..

Här är några av de vanligaste invasiva växterna som du ska se upp med Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 30 maj 2022