Kommunfullmäktige 30 maj är inställt

Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2022 ställs in på grund av att det endast finns ett fåtal ärenden att handlägga.

Nästa sammanträde är planerat att hållas den 20 juni.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan möten ställas in om det finns särskilda skäl till det. Beslutet har fattats av kommunfullmäktiges ordförande i samråd med de övriga i fullmäktiges presidium.

Orsaken till att sammanträdet ställs in är att kommunstyrelsen endast har framställt förslag till kommunfullmäktige i ett fåtal ärenden varav inga av dessa har en tidskritisk behandlingsplan.

Senast uppdaterad 25 maj 2022