Humla på blomma

Invigning i Kanalparken

Onsdag 18 maj hälsar staden välkommen till invigning i Kanalparken, av nya planteringar och installationer som underlättar för djurlivet.

onsdag 18 maj kl. 13 inviger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden, den del av Kanalparken som nu har rustats upp.

Stadens trädgårdsmästare visar efter invigningen runt i parken och berättar mer om de växter, insekter och djur som trivs där.

Kanalparken sträcker sig i dalsänkan mellan Duvbo mosse och Lötsjovägen. Tidigare har parkdelen mot Ursviksvägen renoverats med planteringar och ett vårdträd till författaren Helga Henschens Länk till annan webbplats. minne (hon bodde i Duvbo de sista 25 åren av sitt liv). Nu har staden utvecklat övriga delar med nya planteringar och installationer som underlättar för insekter och djur.

Karta över Kanalparken

Klicka på bilden för att göra den större.

Här finns en samling med ungefär 30 olika träd av både inhemska och exotiska arter - tulpanträd, kinesträd, magnolior i olika färger.

Men även tall, ek, björk, lind och lönn. Örter och lökväxter ska tillsammans med träden gynna de pollinerande insekterna och fågellivet. Boplatser som insekthotell, fågelholkar samt fladdermusholkar har placerats ut och fågelbad ger vatten till parkens djur.

Här hittar du Kanalparken Länk till annan webbplats..

Välkomna!

Senast uppdaterad 12 maj 2022