Ursviks västra delar - omledning cykel- och gångtrafik

Nu byggs bostäder och tvärbanans Kistagren för fullt i Ursviks västra delar. Det innebär stora förändringar i framkomliget för cyklister och gångtrafikanter.

Under en längre period behöver gående och cyklister därför samsas med byggtrafik. För att skapa en säker passage för gående och cyklister och en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatsen gör vi omledningar som kommer att ändras med tiden. Vi ber om er förståelse för situationen och ert tålamod.

Här kan du ta del av den omledning som gäller just nu (maj 2022) i Ursviks västra delar.

Senast uppdaterad 3 maj 2022