Vill du hjälpa till med valet?

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Sundbybergs stad ansvarar för att det finns vallokaler, att man kan förtidsrösta och att det finns röstmottagare i Sundbyberg. Vill du hjälpa till?

Arbeta som röstmottagare

Sundbybergs stad behöver röstmottagare både till förtidsröstningen och på valdagen. Som röstmottagare hjälper du till med att ta emot röster, att hålla ordning i vallokalen och att räkna röster när vallokalen stängt.

På valdagen är vallokalerna öppna från 08:00-20:00. I varje lokal finns det en person med övergripande ansvar som tar fram ett schema för dagen med inplanerade pauser.

Du behöver ha fyllt 18 år och du får inte kandidera till valet för att arbeta som röstmottagare. Du får utbildning och ersättning.

Ersättning

Som röstmottagare får du skattepliktig ersättning.

Ersättning röstmottagare under valdagen 11 september:

Ordförande = 3 530 kronor
Vice ordförande = 3 000 kronor
Röstmottagare = 2 500 kronor

Ersättning röstmottagare under förtidsröstning 24 augusti till 11 september:

Röstmottagare, förtidsröstning = 220 kronor / timmen
Ersättning för utbildning = 700 kronor

Ansökan

Här är länk till anmälan: Ansökningsformulär (mobilise.se) Länk till annan webbplats.

Vid frågor skicka ett e-postmeddelande till valnamnden@sundbyberg.se

När du skickar in din ansökan godkänner du Sundbybergs stads hantering av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Sundbybergs stads valnämnd ansvarar för de allmänna valen i Sundbyberg.

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med GDPR, dataskyddsförordningen. Valnämnden behöver behandla personuppgifter för att kunna utföra arbetsuppgifter vid planering och genomförande av allmänna val. Uppgifterna behandlas också för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av ersättning. Personuppgifter för röstmottagare sparas hos valnämnden för utvärdering och statistik i enlighet med tryckfrihetsförordningen och arkivlagen.

Här kan du läsa mer om hur Sundbybergs stad hanterar personuppgifter.

Hantering av personuppgifter - Sundbybergs stad (www.sundbyberg.se) Länk till annan webbplats.

Du har genom dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, till exempel rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling.

Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta Sundbybergs dataskyddsombud via dataskyddsombud@sundbyberg.se.

På Integritetsskyddsmyndighetens hemsida Integritetsskyddsmyndigheten | IMY Länk till annan webbplats. (www.imy.se Länk till annan webbplats.) hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att Sundbybergs stad behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast uppdaterad 28 april 2022