Lära av varandra - EU-lärare besöker Sundbybergs stad

Ett sextiotal lärare från olika EU-länder besökte Sundbybergs stads skolor under veckan. Lärarna utbyter erfarenheter och tar del av det svenska skolsystemet.

Besöket är ett återkommande samarbete med Sundbybergs stads skolor genom programmet Erasmus plus där utbyten och samarbeten inom utbildning och skola är grunden. Lärare och skolledare från olika europeiska länder kommer till Sundbyberg och medarbetare härifrån åker till andra EU-länder för att utbyta erfarenheter.

– Eleverna här är så självständiga, säger María José Maldonado Montoro, lärare från Spanien. Och de är så tysta, vi är vana vid mycket högre ljudnivå, säger hon.

Utbytet mellan Sundbyberg och EU-lärarna organiseras av organisationen English Matters, baserad i Irland och Spanien. Organisatören Eduardo Marín tycker att Sverige är ett intressant land att ha utbyte med.

– Vi är så glada att skolorna här välkomnar oss. Annars skulle det inte vara möjligt för lärare i andra länder att ta del av sina svenska kollegors arbete, säger Eduardo Marín.

Senast uppdaterad 1 april 2022